Nauka informatykiAlgorytmy i struktury danych, Java, C++, Python, PHP, Bash, FreeMat,
Linux, BSD, Windows, apache, squid, bind, postfix, sendmail, qmail, proftpd, samba4, ipnat, iptables,
Plone, Zope, Joomla, Drupal, WordPress, Mysql, PostgreSQL, Tomcat, Ant, GlasFish,
ARP, RARP, IP, IGMP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, SSL, SSH ....
Drukarka 3D, OpenSCAD
Video zajęcia Linux

Łącze internetowe naszej szkoły ma niewielką szybkość i jest niesymetryczne. Aby szybko pobrać dane proponuję przy pobieraniu w sieci lokalnej szkoły (w budynku szkoły) wybrać opcję "lokalnie". Przy pobieraniu z innej lokalizacji wybrać opcję "poza szkołą".

     Nie jesteś zalogowany! 
 
   1.   Wirtualizacja - VirtualBox - Linux   lokalnie poza szkołą
   2.   Linux - usługi   lokalnie poza szkołą

kontakt: zajecia_t.garcarz@wp.pl