Nauka informatykiAlgorytmy i struktury danych, Java, C++, Python, PHP, Bash, FreeMat,
Linux, BSD, Windows, apache, squid, bind, postfix, sendmail, qmail, proftpd, samba4, ipnat, iptables,
Plone, Zope, Joomla, Drupal, WordPress, Mysql, PostgreSQL, Tomcat, Ant, GlasFish,
ARP, RARP, IP, IGMP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, SSL, SSH ....
Drukarka 3D, OpenSCAD
Video zajęcia w C++

Łącze internetowe naszej szkoły ma niewielką szybkość i jest niesymetryczne. Aby szybko pobrać dane proponuję przy pobieraniu w sieci lokalnej szkoły (w budynku szkoły) wybrać opcję "lokalnie". Przy pobieraniu z innej lokalizacji wybrać opcję "poza szkołą".

     Nie jesteś zalogowany! 
 
   1.   Pętla for()   lokalnie poza szkołą
   2.   Pętla while()   lokalnie poza szkołą
   3.   Zabawa z gwiazdkami 1   lokalnie poza szkołą
   4.   Silnia   lokalnie poza szkołą
   5.   Fibonacci   lokalnie poza szkołą
   6.   Tabela ASCII   lokalnie poza szkołą
   7.   Typy danych cz. 1   lokalnie poza szkołą
   8.   Typy danych cz. 2   lokalnie poza szkołą
   9.   Logo w C++   lokalnie poza szkołą

kontakt: zajecia_t.garcarz@wp.pl