Nauka informatykiAlgorytmy i struktury danych, Java, C++, Python, PHP, Bash, FreeMat,
Linux, BSD, Windows, apache, squid, bind, postfix, sendmail, qmail, proftpd, samba4, ipnat, iptables,
Plone, Zope, Joomla, Drupal, WordPress, Mysql, PostgreSQL, Tomcat, Ant, GlasFish,
ARP, RARP, IP, IGMP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, SSL, SSH ....
Drukarka 3D, OpenSCAD
Przykłady z zajęć java
 1. Jak przygotować komputer domowy do programowania w Javie
 2. Sortowanie bąbelkowe i inne operacje na tablicy
 3. Obliczanie pierwiastka z liczby
 4. Rekurencja
 5. NWD oraz NWW
 6. Przeciążanie funkcji, argumenty funkcji
 7. Drzewo
 8. Drzewo, kopiec, sortowanie stogowe
 9. Lista
 10. Proste klasy i obiekty
 11. Ułamek
 12. Szyfr Cezara
 13. Szyfrowanie przestawieniowe
 14. Szyfr Vigenerea
 15. Anagramy i palindromy
 16. Anagramy i palindromy wersja 2
  Zadania maturalne
 1. 2015-próbna-cz1-1.3
 2. 2015-próbna-cz1-3.2
 3. 2015-próbna-cz1-3.3
 4. 2008-pr-zad5
 5. 2013-pr-zad6
 6. 2011-pr-zad6
 7. Zadanie 58
 8. Zadanie 58 obiektowo
 9. Zadanie 59
 10. Zadanie 59 na stringach
 11. Zadanie 60
 12. Zadanie 61
     Archiwalne z lat ubiegłych

kontakt: zajecia_t.garcarz@wp.pl