Nauka informatykiAlgorytmy i struktury danych, Java, C++, Python, PHP, Bash, FreeMat,
Linux, BSD, Windows, apache, squid, bind, postfix, sendmail, qmail, proftpd, samba4, ipnat, iptables,
Plone, Zope, Joomla, Drupal, WordPress, Mysql, PostgreSQL, Tomcat, Ant, GlasFish,
ARP, RARP, IP, IGMP, ICMP, TCP, UDP, HTTP, SSL, SSH ....
Drukarka 3D, OpenSCAD
Przykłady z zajęć w C++
 1. Wypisanie tekstu na ekranie
 2. Szyfr przestawieniowy
 3. Szyfr Cezara
 4. Wyszukiwanie wzorca w tekście
 5. Anagramy1
 6. Anagramy2
 7. Drzewo
 8. Ułamek
 9. Lista
 10. Proste klasy i obiekty
 11. Palindromy
 12. Sortowanie kubełkowe
 13. NWD, NWW
 14. Sortowanie przez scalanie
 15. Sortowanie bąbelkowe
 16. Rekurencja
 17. Sito Erastotenesa
 18. Fibonacci
 19. Pierwiastek
 20. Przekazywanie argumentów do funkcji
  Zadania maturalne
 1. 2015-próbna-cz1-1.2
 2. 2013-maj-pr-cz2-zad6 wariant 1
 3. 2013-maj-pr-cz2-zad6 wariant 2
 4. 2013-maj-pr-cz2-zad6 wariant 3 (Kuba T.)
 5. 2011-pr-cz2-zad6
 6. Zadanie 58
 7. Zadanie 59
 8. Zadanie 60
 9. Zadanie 61
     Archiwalne z lat ubiegłych

kontakt: zajecia_t.garcarz@wp.pl